Deň zeme

Deň zeme

22.4. - DEŇ ZEME.

 

V mesiaci apríli má sviatok Zem. Čo by sme mohli darovať a želať planéte Zemi? Veľa dobrých ľudí,

čerstvý vzduch, čistú vodu, zdravé Slnko.

Želáme jej, aby pocítila, že sme na nej radi a vieme čo pre nás znamená.

Ako byť s prírodou kamarát sme si ukázali na rôznych pracovných a výtvarných aktivitách,

ktoré prebúdzajú v deťoch enviromentálne cítenie. Deti si uvedomovali nebezpečenstvo znečistenia

prírody a dôležitosť starostlivosti o našu Zem.

 

   " Príroda je oproti nám vo výhode,

     môže existoveť bez nás, ale my bez nej nie ".

Fotogaléria: Deň zeme