NÁVŠTEVA KNIŽNICE

NÁVŠTEVA KNIŽNICE

Dňa 3.10.2012 staršie deti z MŠ navštívili knižnicu v Trenčianskych Tepliciach s cieľom oboznámiť sa s jej funkciou. Pani knihovníčka deti informovala o tom, ako sa majú v knižnici orientovať, čo všetko tam môžu nájsť a ako šetrne zaobchádzať s knihami.
Na záver,  po vypočutí krátkeho príbehu si deti  vyrábali malých šarkanov podľa predlohy. Tie si odniesli domov, aby mali pamiatku na knižnicu a pekné chvíľky strávené v nej.
" Kniha je náš dobrý priateľ, poteší nás, pobaví.
Hoc je malá, hoc je tenká, radosť veľkú nám spraví.
Preto deti pozor dajte, listy z knihy netrhajte.
Lebo čo sa naučíte, celý život nestratíte."

NÁVŠTEVA KNIŽNICE