NÁVŠTEVA „PREDŠKOLÁKOV“ V ZŠ TRENČIANSKE TEPLICE

 

     Dňa 24.10.2012 boli deti zo 4.triedy na návšteve v Základnej škole Trenčianske Teplice. Keďže sú v škole 2 prvé triedy, rozdelili sme sa do dvoch skupín a každá skupinka išla do jednej z tried.

     Deti sa usadili na koberčeku. Pani učiteľka ich privítala a hneď im začala predvádzať vyučovanie. Prváci čítali, písali, počítali, aj spievali. Na oplátku im zaspievali i naše deti z materskej školy. Pani učiteľka z prvej triedy ich dokonca aj trochu vyskúšala, či poznajú niektoré písmenká, farby a geometrické tvary. Na záver mali deti z materskej školy prichystané prekvapenie: kreslenú hádanku. Nesklamali a našli všetkých desať rozdielov medzi dvoma obrázkami. Pre malých „predškolákov“ to bol hlboký zážitok a všetci tvrdili, že sa veľmi tešia na september, kedy si aj oni zasadnú do školských lavíc.

Fotogaléria: NÁVŠTEVA „PREDŠKOLÁKOV“ V ZŠ TRENČIANSKE TEPLICE