Otvorená hodina Aj

Otvorená hodine Anglického jazyka

pre rodičov

 

     Pani učiteľka Bc. Ivanka Čonková prichádza do našej Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach od októbra 2012, aby zoznamovala naše najstaršie deti, ktoré sa pripravujú na vstup do základnej školy s anglickým jazykom. Darí sa jej to veľmi dobre. Keďže je učiteľka v materskej škole, volí ten správny prístup, motivácie a edukačné aktivity primerané veku detí. Mohli sa o tom presvedčiť aj rodičia, pre ktorých zrealizovala otvorenú hodinu dňa 31.1.2013, čiže v závere prvého polroku školského roku 2012/13. Tak isto predvedie svoju prácu i v závere školského roka.

Fotogaléria: Otvorená hodina Aj