Rozprávkový podvečer

Rozprávkový podvečer

                  ROZPRÁVKOVÝ PODVEČER

Aj tento rok  15.11.2012 sa podvečer naša MŠ zmenila na rozprávku, ktorú pre deti pripravili pani učiteľky pod názvom „ O STRATENEJ ČAROVNEJ LAMPE“.

Deti a rodičov na dvore privítala Šeherezáda, ktorá im začala rozprávať rozprávku o stratenej lampe, v ktorej sa ukrýva dobrý duch „GIN“, ale chce ju získať zlý čarodejník, ktorý sa tam aj objavil. Poprosila deti, aby jej ju pomohli nájsť. Postupne museli plniť úlohy, aby lampu získali. Deti spoločne so Šeherezádou a Jasmínou navštívili najskôr „Omara a Fatimu“. Po splnení úlohy prišli k orientálnym tanečniciam. Tie im po spoločnom tanci ukázali cestu, kde sa lampa nachádza.

Keď deti prišli na správne miesto, čakala ich ešte jedna úloha. Nájsť tú správnu lampu- boli tri. To sa podarilo a objavil sa duch „GIN“, ktorý im dal sladkú odmenu.

A opäť šťastný koniec rozprávky. Tak hurá na novú, ale až o rok.

Fotogaléria: Rozprávkový podvečer