Vtáčie búdky

Vtáčie búdky

  STAROSTLIVOSŤ O VTÁČIKY V ZIME.

 

    V zimných mesiacoch si našu pomoc zaslúžia vtáčiky, ktoré nám celú jar a leto

spríjemňovali svojím štebotaním.

Počas zimy, keď majú v prírode málo dostupnej potravy, im aj my z našej MŠ

pomáhame prežiť náročné obdobie dodávaním zrniečok do kŕmidiel v našom areáli.

Tento rok sme do zhotovenia kŕmidiel zapojili i rodičov. Vytvorili sme tak peknú výstavu,

po ktorej sme ich spolu s deťmi rozvešiali v našom areáli.