Vynášanie Moreny

  Vynášanie Moreny.

                             Rozlúčka so zimou - vítanie jari.

 

Podľa zvykov a tradícií našich predkov, deti s pani učiteľkami dňa 21.3.2013 vyhnali pani Zimu.

Deti sa v radostnej nálade vybrali v sprievode, aby odprevadili Morenu k potoku, zaspievali jej,

zarecitovali básničky a nakoniec ju hodili do vody.

 

" S Morenou šla zima spať,

  už sa k nám nenavráť !

  Posledný sneh pije zem,

  poď, slniečko, poď už sem !

Fotogaléria: Vynášanie Moreny